Empresa i Emprenedoria

El Servei d'Assessorament Empresarial té com a objectius prioritaris la creació de noves empreses cercant la tracció de noves oportunitats empresarials que generin ocupació neta al territori, potenciar la diversificació econòmica dels empresaris locals, fonamentar en el desenvolupament d'una nova Cultura Emprenedora fugint del nominalisme, i crear noves xarxes de relacions amb els empresaris locals per aprofundir en la innvoació i la gestió del coneixement.
(SAE)

Servei d'Assessorament a Emprenedors

Els clients objectius a qui va dirigit el SAE, són totes les persones emprenedores en situació d’ocupació o atur, que volen crear la seva pròpia empresa o que l’han creat durant l’últim any, tota empresa ja existent i en procés de consolidació, i tota empresa en reestructuració motivada per les actuals circumstàncies econòmiques.

El servei es fonamenta bàsicament en tres àrees d’assessorament (la posada en marxa, l’elaboració del pla d’empresa i la consolidació empresarial) que es distribueixen en:

·Serveis per a la creació d’empreses:

Les activitats que realitza el Servei per a la creació d’empresa són:

 – Assistència tècnica personalitzada en el procés d’elaboració del Pla d’Empresa fins a l’engegada de la nova empresa.

 – Resolució de consultes puntuals relacionades amb aspectes relatius a les formes jurídiques, fiscalitat, aspectes comptables, i suport logístic per a la creació d’una empresa.                                                                                                                                                                                                                            – Orientació sobre les fonts de finançament, ajuts i subvencions a nivell autonòmic, estatal i europeu.

 – Emetre informes i certificacions amb signatura de viabilitat  de projectes empresarials que siguin requerits per entitats bancàries i altres organismes per tramitar noves sol·licituds de crèdit, ajuts i subvencions.

·Serveis per a la consolidació empresarial.

Les activitats d’aquest servei són:

   – Revisar el pla d’empresa, anàlisi de desviacions, establiment de mesures correctores mitjançant nous instruments de gestió.

   – Facilitar la formació contínua i específica de caràcter empresarial pels nous empresaris.

   – Promoure la cooperació i el coneixement entre empreses.

La Cowmunitat

Amb la voluntat de satisfer les necessitats dels emprenedors/es, agents comercials, freelance, dissenyadors i autònoms en general que actualment estan treballant a casa, al nostre municipi o poblacions del voltant, i busquen un lloc tranquil per desenvolupar les seves tasques, estar comunicats amb altres professionals i tenir una àrea per reunir-se amb els clients, posem a l’abast un espai distribuït en 8 llocs.

Richard Rodgers Authentic Jersey