Formar-se mentre es treballa no és una càrrega addicional, és una manera d’actualitzar-te perquè segueixis creixent com a professional.
Continuem fomentant la formació per millorar la qualificació professional dels treballadors. Idetsa programa un ventall de propostes formatives fora d’horari laboral.

Idetsa ofereix formació a mida a les empreses. Podem adaptar la nostra oferta formativa a les necessitats concretes de cada empresa o bé podem crear un curs a mida amb els continguts específics en els quals necessiteu formar-vos.

Som entitat acreditada pel SEPE (Servicio Público d’Empleo Estatatal) per organitzar la formació bonificada a les empreses de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE). Tots els cursos són bonificables per les empreses.

A més a més, Idetsa pot tramitar l’ajut i gestionar la bonificació a la FUNDAE, de totes aquelles empreses que ho sol·licitin.

Podeu consultar ells cursos a l’apartat de FORMACIÓ de la nostra web, o bé, trucant 977 820820.

Related Posts

Leave A Reply