Descripció:   Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

                                       – El balanç de la situació

                                       – El compte de pèrdues i guanys

                                       – Fonts de finançament a curt termini

                                       – Fonts de finançament a llarg termini

                                       – Anàlisi patrimonial dels estats financers

                                       – Inversió en productes bancaris

   Inici de preinscripcions: 06/03/2018

  Dates: 6 d’abril de 2018

  Horari: divendres de 9.30 a 11.30 h

   Condicions Específiques:

·Inscripcions sense fiança

Preinscripcions

 

 

 

Related Posts

Entrevistes de feina (2h)

Març 21, 2018

Leave A Reply