Memòria d'activitat

IDETSA, Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, S.A. és una empresa municipal que desenvolupa una activitat orientada a oferir al ciutadà tot tipus de serveis orientats a la ocupació i al desenvolupament econòmic i empresarial del nostre entorn.

Aquests serveis es desenvolupen amb els màxims requisits de qualitat i protecció ambiental que lesnormes implantades ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat i ISO 14001:2015 de gestió ambiental,conformen com a pilars de la nostra estratègia i valors.

Per assegurar‐ne el seu compliment, IDETSA mostra el seu compromís a prestar un servei de la màxima qualitat i atenció al ciutadà, que conegui les seves necessitats i expectatives i treballi sempre per oferir el millor servei a la vegada que es protegeix el medi ambient.

 

 

Richard Rodgers Authentic Jersey