Tots els/les alumnes del mòdul de Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria de 60h del certificat de professionalitat HOTR0608_Serveis de Restaurant han rebut el diploma de manipulador d’aliments. Aquest curs és necessari per poder treballar amb  els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministram ent i servei. 

Related Posts

Leave A Reply