Ofertes de treball

· Si vols accedir a les ofertes laborals, clica al menú Borsa de Treball > Àrea Usuari/a > Gestió Curricular.
· Si ets una empresa i vols publicar una oferta laboral, clica al menú Borsa de Treball > Àrea Empresa > Gestió d’Ofertes.

 

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE SERVEIS ECONÒMICS

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, pel sistema del concursoposició, d’una plaça de tècnic/a de serveis econòmics enquadrada en l’escala d’Administració General, Subescala Tècnica, subgrup A2, en caràcter d’interinatge de la plantilla de personal funcionari.

Termini de presentació sol·licituds: 17 d’abril de 2019

Bases

Model sol·licitud

 

Convocatòria d’una Borsa de treball de personal d’assessorament a empreses

Aquestes bases tenen per objecte regular la constitució i funcionament d’una borsa de treball per al desenvolupament provisional de llocs de treball de tècnic o tècnica d’assessorament a empreses, subgrup A2, per al Consell Comarcal del Montsià. El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà d’aquesta publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià i finalitzarà als 10 dies naturals.

Bases convocàtoria